Oferta Tokenów

 • Ilość tokenów dla powyższego ICO = 3 mln.
 • Wartość 1 NBAC = 100 $
 • Oferowana ilość tokenów NBAC dla inwestorów =2.850.000
 • Ilość tokenów NBAC stanowiących wynagrodzenie dla Właściciela i Managera Projektu = 150.000
 • Wypracowana zyskowność jest dzielona na ogólną ilość tokenów dotyczącą powyższego ICO (3 mln.)

Właściciel Projektu i zarządzający nim nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, ponieważ zachowując tokeny w ilości 150.000 sztuk decyduje się, aby w ten sposób uczestniczyć w wypracowanych zyskach dla tej inwestycji

 • Gwarantowane oprocentowanie dla klientów dokonujących inwestycji w okresie Pre-ICO wynosi 20,6% liczone w skali roku i naliczane będzie od dnia dokonania tej inwestycji oraz w okresie ICO jest to gwarantowane 19,1% liczone w skali roku i naliczane będzie od dnia dokonania inwestycji.
 • Zyski są gwarantowane w swej minimalnej wielkości, jednak mogą one być dużo wyższe, co wynikać będzie z ostatecznego rozrachunku finansowego po sprzedaży aktywów.
 • Inwestycja trwa 1 rok od zakończenia Pre-ICO.
 • Wypłata kapitału i zysków przypadających na każdy Token nastąpi w terminie do 14 dni od zakończenia okresu inwestycyjnego, a więc po zakończeniu projektu dotyczącego powyższego ICO.
 • Podane powyżej oprocentowanie jest minimalną, gwarantowaną wartością, a jego wysokość może wzrosnąć w zależności od uzyskanej zyskowności dla tej inwestycji. Zyskowność jaka będzie przypadać na każdy zakupiony token wynikać będzie z wyniku finansowego jaki zostanie przedłożony na koniec zrealizowanej inwestycji, przed wypłatą należnych środków inwestorom, wszystkim właścicielom tokenów, a zarazem współwłaścicielom zakupionych aktywów.
 • Właściciel każdego tokenu staje się współwłaścicielem zakupionych aktywów.
 • Wszystkie zakupione aktywa są certyfikowane.
 • Zakup aktywów odbędzie się maksymalnie w okresie do 30 dni od zakończenia ICO.
 • Po zakupie aktywów nastąpi ich transport i zdeponowanie w Genewie, w dedykowanych skrytkach dla tej inwestycji, które znajdują się w specjalistycznych i chronionych pomieszczeniach jakie udostępniają firmy Degussa i Ferrari Expeditions, które zajmują się przechowywaniem aktywów o bardzo dużej wartości. Aktywa będą ubezpieczone przez firmę Allianz do wysokości ich wartości, co wynikać będzie z faktur zakupu.
 • Zakupione aktywa zostaną wystawione do sprzedaży na aukcjach w poniżej wymienionych domach aukcyjnych Sotheby’s i Christie’s. Lokalizacja aukcji zostanie odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju aktywów jakie zostaną zakupione i będą oferowane do sprzedaży.

Dom aukcyjny Sotheby’s

 • Genewa
  • Magnificent Jewels and Noble Jewels (Listopad)
 • Nowy Jork
  • Magnificent Jewels (Grudzień)

Dom aukcyjny Christie’s

 • Genewa
  • Magnificent Jewels (Listopad)
 • Nowy Jork
  • Magnificent Jewels (Grudzień)
 • Hong Kong
  • Hong Kong Magnificent Jewels (Listopad)
 • Londyn
  • Important Jewels (Listopad)
 • Od momentu zakupu aktywów i wyboru lokalizacji w jakiej będzie przeprowadzana aukcja dla danego aktywu, po podpisaniu umów z jednym z ww. domów aukcyjnych, prowadzone będą działania marketingowe, które trwały będą od 60 do 90 dni w okresie przed-aukcyjnym, aby rozpowszechnić informacje o wystawianym przez nas aktywie na aukcji, tak aby zainteresować jak największą liczbę potencjalnych klientów naszymi produktami. Działania te skupiały się będą na poinformowaniu prasy, aby ukazały się w niej odpowiednie artykuły, ozdobione zdjęciami danego wyrobu oraz prowadzone będą działania w kierunku przeprowadzenia rozmów w stacjach telewizjach jak CNBC, CNN, BBC oraz innych, które posiadają dedykowane, biznesowe programy tematyczne w których można wypowiedzieć się o naszych aktywach, samych aukcjach, co wymiernie przyczyni się do wzrostu zainteresowania aktywami które będziemy oferować do sprzedaży. Działania te będą prowadzone i skorelowane wspólnie z ww. domami aukcyjnymi. Dodatkowo, domy aukcyjne wytworzą odpowiednie materiały reklamowe jak między innymi katalogi aukcyjne w których również zaprezentowane zostaną nasze aktywa. Informacja o aukcjach zostanie również umieszczona na stronach internetowych tych domów aukcyjnych, gdzie również ukażą się zdjęcia oraz informacje o biżuterii i diamentach które będą oferowane przez nas do sprzedaży. Na powyższe działania zostanie przeznaczone maksymalnie do 3% zebranego kapitału, a wszystkie wydatki w tym zakresie zostaną odpowiednio udokumentowane.
 • Rozwój naszej działalności w sektorze Blockchain, będzie polegał na zdobywaniu i zakupie kolejnych wyjątkowych aktywów, przy realizacji następnych inwestycji, które w ramach ICO będą oferowane potencjalnym klientom. Im dłużej będziemy prowadzić naszą działalność, tym większą będziemy się cieszyć rozpoznawalnością, tym większa będzie rozpoznawalność naszych Tokenów, tak na rynku w ofercie publicznej, jak również w sektorze Blockchain.

 • Spośród innych firm wyróżnia nas również fakt, iż w ramach każdego ICO udostępniamy możliwość zakupu naszych Tokenów poprzez wymianę barterową – Tokeny w zamian za aktywa diamentowe i biżuteryjne.